ORSZÁGOS JÓTÉKONYSÁGI HORGÁSZAT

Országos Jótékonysági Horgászat napja

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, figyelmesen olvassa el az jelen dokumentumban, illetve az oldalainkon közzétett információkat, amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.


Tartalomjegyzék

1. A Szolgáltató/weboldal üzemeltetőjének adatai 1
2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya. 1
3. ÁSZF-ben használatos fogalmak. 2
4. Szolgáltatások. 2
5. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek. 3
5.1. OJH TÁMOGATÁSA. 3
5.2. OJH HORGÁSZVERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL. 4
6. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás 5
7. Adatkezelés. 5
8. Kapcsolatfelvétel. 5
9. Jogi igények érvényesítése. 510. Vonatkozó jogszabályok. 5


1. A Szolgáltató/weboldal üzemeltetőjének adatai


LEVELEKI TÓÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
rövid név: Leveleki Tóért Nkft.
adószám: 25830488-2-15,
cégjegyzékszám: 15 09 083992
nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Kapcsolat:
székhely és levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 26. fszt. 6.
weboldal: www.ojh.hu
e-mail: mikuhunting@gmail.com
telefon: 06 20/500-61-51


2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen ÁSZF a weboldal tartalmának használatára, az oldalon kínált szolgáltatások igénybevételére, az Országos Jótékonysági Horgászat rendezvényeire és célkitűzéseinek támogatására vonatkozik és a Weboldal látogatói (Felhasználó) számára tartalmaz a böngészés, illetve a jótékonysági horgászaton való részvétellel, illetve támogatással kapcsolatos – jogszabályi előírásoknak megfelelő – szabályokat.

A weboldal magyar nyelven elérhető szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a szolgáltatásokra, illetve a szolgáltatást Magyarországon igénybe vevő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

Az ÁSZF a weboldalon való közzétételétől hatályos.

A OJH oldalon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatást a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A OJH oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot a weboldalon található szabályzatok és egyéb tartalmak módosítására. A weboldalon megtalálható szabályzatok a böngészés napján hatályos tartalommal jelennek meg. Amennyiben a weboldalon elhelyezett szabályzatok, tájékoztatók tartalmában a jövőre nézve módosítás történik, azt külön jelezzük a weboldalon, a szolgáltatások további használata, elérése, és/vagy abban való részvétele a módosult feltételek elfogadását jelenti. Nem minősül az Ászf. OJH általi módosításának, ha valamely feltétel az eltérést nem engedő jogszabályi előírás miatt változik.


3. ÁSZF-ben használatos fogalmak

Weboldal: Az ojh.hu domain néven üzemeltetett weboldal.

OJH: Országos Jótékonysági Horgászat, jelen dokumentumban a honlap üzemeltetőjére történő utalást is jelent.

Felhasználó: a Weboldalra ellátogató bármely személy, függetlenül attól, hogy igénybe vesz-e olyan szolgáltatást, amelyhez regisztráció/jelentkezés szükséges.

Támogatás: Minden jogi vagy természetes személy támogathatja az Országos Jótékonysági Horgászat (OJH) tevékenységét, aki annak szellemiségével egyetért. A támogatást/adományt azonnali bankkártyás fizetés, illetve banki átutalás formájában lehet eljuttatni számlánkra.

Támogató: Az a természetes vagy magánszemély, aki az OJH tevékenységét adományával támogatja.

Résztvevő: az OJH keretében szervezett, a Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021 kísérő rendezvényének minődülő, horgászversenyre jelentkező horgász.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak egyebekben a GDPR[1] 4. cikke, illetve az Info tv [2]. 3.§ alapján értelmezendők.


4. Szolgáltatások

A weboldal célja a Leveleki Tóért Nkft. által életre hívott Országos Jótékonysági Horgászat tevékenységének népszerűsítése és adományok gyűjtése.


Regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások:

- weboldal tartalmának böngészése,

- üzenetküldés az erre rendszeresített kommunikációs felületen,


Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

- támogatás küldése az OJH támogatására,

- jótékonysági horgászaton való részvételre történő jelentkezés


5. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek

A Weboldal szolgáltatásainak használata önkéntes.

A felhasználó kötelezettsége a jelen dokumentumban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok megismerése és elfogadása.

A felhasználó nem használhatja a weboldalt hamis személyes adatokkal.

A felhasználó felel az abból eredő károkért, mely a saját közreműködésének eredménye.

A felhasználó által a weboldalon tett jognyilatkozatokat a weboldal naplózza.

Nem megengedett a felhasználó részéről az OJH informatikai rendszerébe történő bármilyen beavatkozás, ellene irányuló támadás (rosszindulatú szoftverek, zsarolóprogramok, vírusok alkalmazása), felhasználói adatok jogosulatlan megszerzése, azokkal való visszaélés és bármilyen illetéktelen hozzáférésből eredő információ vagy adat birtoklása, felhasználása és nyilvánosságra hozatala. Minden ilyen kísérlet jogi eljárást von maga után.

A Leveleki Tóért Nkft. a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül – a jogszabályok betartása mellett – módosíthatja, és egyoldalúan dönthet a weboldal üzemeltetésének befejezéséről, ugyanakkor kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.

A szerzői jogról szóló jogszabályi rendelkezés értelmében [3] a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével, változtatás nélkül lehet. Az Üzemeltető által más Szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői- és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok jogosulatlan felhasználása szintén jogsértőnek minősül.

A Leveleki Tóért Nkft. kizárja felelősségét az oldalról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmáért, egyúttal felhívja a figyelmet bármely hivatkozott közösségi webhellyel kapcsolatban arra, hogy a felhasználó a weboldalhoz való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat.


5.1. OJH TÁMOGATÁSA

Az Országos Jótékonysági Horgászat célkitűzéseinek támogatására a weboldalon keresztül is lehetőség van, a „TÁMOGATÓ VAGYOK” hivatkozásra kattintással megjelenő támogatási űrlap (regisztráció) kitöltésével.

Az űrlapon a személyes adatok (név, cím, e-mail, telefonszám, (adószám) megadását követően lehetőség van kiválasztani a felhasználó melyik megyét kívánja támogatni, illetve beállítani a fizetési lehetőségek mellett (bankkártyás/átutalással történő fizetés), hogy támogatási szerződést kér-e a támogató. A támogatás összegét is az űrlapon lehet kiválasztani.

  • Bankkártyás fizetés esetén a kényelmes és biztonságos fizetést a BARION Payment Zrt. biztosítja, amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, amely engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

A támogató elfogadja, hogy a pénzügyi teljesítés igazolása érdekében továbbítja a tranzakció azonosításához szükséges adatokat a BARION ZRT. részére.

A bankkártyával történő fizetés esetén a felhasználót átirányítjuk a szolgáltató oldalára, kártya adatai és a pénzügyi tranzakció adatai az OJH üzemeltetője számára nem hozzáférhetőek.

A bankkártyás fizetés választása semmilyen költséggel nem jár a felhasználóra nézve.

· Átutalással történő fizetés választása esetén az űrlap elküldését követően a weboldalon megjelenő automata üzenetben, illetve automatikusan kiküldött e-mailben kapja meg az átutaláshoz szükséges tájékoztatást.

A támogatás elküldésének érvényességéhez az űrlap alján lévő jelölőnégyzetben kell a jelen dokumentum, illetve az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról nyilatkozatot tenni. Az adatkezelés körülményeire, az adatok titkosságára és bizalmasságára vonatkozóan az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz további információkat.

A támogatás megtörténtét e-mailben igazoljuk vissza a támogató részére, mely levélből a támogató részére készített Elismerő Oklevél is letölthetővé válik. A Támogatási Szerződés az azt igénylő támogató részére emailben válik elérhetővé.

A támogatónak az űrlap kitöltése során az adatok beküldéséig lehetősége van a bevitt adatok módosítására.

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a regisztráció/jelentkezés sikerességét. A felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.


5.2. OJH HORGÁSZVERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Az Országos Jótékonysági Horgászat célkitűzéseinek támogatására a horgászversenyen való részvétellel is lehetőség van, a ”RÉSZTVEVŐ VAGYOK” hivatkozásra kattintással megjelenő jelentkezési lap kitöltésével.

A név, e-mail cím, telefonszám, esemény választása, fizetési mód megadása után a résztevő az 5.1. pontban ismertetett feltételeknek megfelelően teljesítheti a 10.000,- Ft (adómentes) részvételi díjat/támogatást. A jelentkezéshez az 5.1. pontban ismertetett jelölőnégyzet kipipálása elengedhetetlenül szükséges.

A sikeres jelentkezésről a résztvevő automatikus e-mail üzenetet kap, amelyből letölthetővé válik számára az általa választott rendezvényen való részvételre jogosító napijegy.

A résztvevő a napijegy felmutatásával vehet részt a horgászversenyen. A horgászverseny technikai feltételei a honlapon, illetve a napijegyen jelennek meg.

A helyszíni lebonyolítást a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. végzi.


6. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

Az üzemeltető a weboldal minimum 99,5%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. Az adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a Leveleki Tóért Nkft. a tőle elvárható gondossággal választja meg a technikai és szervezési intézkedéseket, melyekről további részleteket az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik.


7. Adatkezelés

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást.


8. Kapcsolatfelvétel

A felhasználó a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetleges panaszát az alábbi elérhetőségeken közölheti velünk.

levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 26. /6.

e-mail: mikuhunting@gmail.com, info@ojh.hu

telefon: 06 20/500-61-51

Ha a felhasználó e-mail fiókjával folytatott kommunikáció sikertelen, vagy az üzenetek elküldése három alkalommal is meghiúsul a postaláda telítettsége miatt, a felhasználóval telefonon is megkísérlik felvenni a kapcsolatot az üzemeltető munkatársai.


9. Jogi igények érvényesítése

A szolgáltatás nyújtása és igénybevétele a jóhiszeműség és tisztességesség követelményén alapul.

A Leveleki Tóért Nkft. törekszik arra, hogy az esetlegesen felmerülő vitáit a felhasználó számára is megnyugtató módon rendezze.

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogsérelem esetén érvényesíthető jogi igényekről a weboldal külön menüpontjából elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmaz további tájékoztatást.


10. Vonatkozó jogszabályok

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alább felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadók:

  • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátaoról szóló 2008. évi XLVIII. tv.,
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)


[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontjai

[3] 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése, és 16.§ (1) bekezdés

részt veszek a jótékonysági horgászaton részvétel
hullám hullám
HELYSZÍNEK ÉS TUDNIVALÓK 2022
A terület kiválasztásával minden információt megtudhatsz a helyszínről a programról és a támogatott intézményről is.
OJH
Vegyél részt 2022-es Országos Jótékonysági Horgászaton és támogasd a rászoruló gyermekeket.
Terveink szerint 2022-től már Magyarország minden megyéjében megrendezésre kerül az esemény. Szeretnénk, ha minél többen tudnának segíteni azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány következtében elveszítették egyik vagy esetleg mindkét szülőjüket.

Válassz a helyszínek közül

01
9
12
17
20
08
03
15
18
19
19
16
01-marker
03-marker
12-marker
17-marker
20-marker
08-marker
11-marker
15-marker
18-marker
09-marker
19-marker
06-marker
16-marker
01 12 17 20 08 03 11 15 18 09 19 06 16

így támogathatod a tevénykenységünket

Minden jogi vagy természetes személy támogathatja az Országos Jótékonysági Horgászat tevékenységét, aki annak szellemiségével egyetért.

támogató partnereink

The fishing and hunting channel Fox rage Fox Halcatraz Hírös yacht Leveleki horgász paradicsom MOHOSZ FÖHESZ Balatoni Halgazdálkodási NZRT. Egy természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás Magyarország 2021 Országos Jótékonysági Vadászat