ORSZÁGOS JÓTÉKONYSÁGI HORGÁSZAT

Országos Jótékonysági Horgászat napja

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Tartalomjegyzék

I. ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE. 1
II. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA. 2
III. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK.. 2
IV. ADATKEZELÉSI ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS. 2
V. SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK.. 2
OJH tevékenységének támogatása. 2
Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai 4
Tájékoztatás a sütikről (cookie) 4
VI. ADATBIZTONSÁG.. 7
VII. ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI 7
VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK.. 10
IX. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA. 10


A jelen tájékoztató célja – az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) [1] rendelkezéseinek megfelelő – tájékoztatás nyújtása a www.ojh.hu címről elérhető weboldal felhasználói részére a honlap látogatása és szolgáltatásaink igénybevétele, az Országos Jótékonysági Horgászat támogatásának és a rendezvények lebonyolítása során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenység részleteiről.

A honlap látogatásának szabályaira, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a Weboldalon elhelyezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.


I. ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE

LEVELEKI TÓÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
rövid név: Leveleki Tóért Nkft.
adószám: 25830488-2-15,
cégjegyzékszám: 15 09 083992
nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a társaság nem köteles.

Kapcsolat:
székhely és levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 26. fszt. 6.
weboldal: www.ojh.hu
telefon: 06 20/500-61-51

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Bere-Net Kft.
Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.
e-mail: info@forweb.hu


II. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az adatkezelési tájékoztató a weboldal használata során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a Weboldal üzemeltetőjére (a továbbiakban: MI) és valamennyi felhasználóra.

A jelen tájékoztató rendelkezései 2021. augusztus 18-án lépnek hatályba.


III. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott fogalmakkal.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikke, illetve az Info tv [2]. 3.§ alapján értelmezendők.


IV. ADATKEZELÉSI ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

Megteszünk mindent a felhasználóink személyes adatainak védelme és az érintetteket megillető jogok biztosítása érdekében, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 • adatkezelési tevékenységünket jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végezzük;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk;
 • csak olyan személyes adatot kezelünk az adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszünk arra, hogy nyilvántartásaink pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tároljuk az adatokat, ameddig az adatkezelési célok elérése érdekében szükséges, illetve a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük a személyes adatokat;
 • minden tőlünk elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállalunk az adatkezelési tevékenységünk jogszabálynak való megfeleléséért.


V. SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. OJH tevékenységének támogatása

A Weboldalon keresztül a támogatóként kitöltött űrlapon szereplő személyes adatok kezelése az alábbi adatkezelési céloknál feltüntetett feltételekkel valósul meg.


1.1. Jótékonysági tevékenység támogatásának elősegítése

Az OJH oldalon támogatóként regisztráló felhasználók, illetve jótékonysági horgászaton résztvevők által megadott személyes adatokat a jótékonysági tevékenység elősegítése keretében az alábbiak szerint kezeljük.


1.1.1. Támogatás befizetése

Annak érdekében, hogy a támogató az adományt a weboldalról bankkártyával kifizethesse, szükséges a fizetéshez szükséges adatok nyilvántartás (támogató neve, elektronikus kapcsolattartás adata, tranzakció száma, tranzakció összege, tranzakció ideje), melyet a OJH rendszere az átirányítással egyidejűleg továbbít a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató (név: Barion Payment Zrt., nyilvántartási szám: 01-10-048552, székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., adószám: 25353192-2-43, e-mail: hello@barion.com, https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ ) részére. A szolgáltató a személyes adatok kezelését az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi. A Barion Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ .

Átutalással történő fizetéshez szükséges a támogató nevének, e-mail címének, a támogatás összegének nyilvántartása, valamint a támogató pénzügyi szolgáltatójától származó adatok (név, átutalás ideje, összege) nyilvántartása. Számlaszám: 50435476-10007541

Az azonosításhoz szükséges személyes adatok (név, lakcím, adószám), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok megadása nélkül a felhasználó nem tudja elküldeni a támogatását.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (támogatók, résztvevők) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt adatokat a szerződéses kötelezettségből eredő jogi igények elévüléséig kezeljük.


1.1.2. Támogatások nyilvántartása

A támogatások nyilvántartása az oldal üzemeltetője, mint adományszervező számára előírt jogi, számviteli, adózási kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges. Ennek megvalósításához az üzemeltető részére befizetett támogatásokat név, lakcím, adószám megadásával kell nyilvántartani.

Az adatkezelés jogalapja: az üzemeltetőre irányadó adó- és számviteli jogszabályokból[3] eredő jogi kötelezettség teljesítése (GPDR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Az adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján 8 évig végezzük, a befizetések könyviteli feladatait ellátó vállalkozás részére továbbítjuk.


1.2. Jótékonysági horgászaton való részvétel biztosítása

A jótékonysági horgászatra jelentkező támogatók jelentkezési űrlapon megadott adatai (név, e-mail, telefonszám) a horgászverseny megszervezéséhez, lebonyolításához és a szerződésből eredő kapcsolattartáshoz szükségesek.

Az adatkezelés olyan szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A részvételi díj elszámolására a Támogatások befizetése és a Támogatások nyilvántartása alcímekben foglaltak az irányadók.

A személyes adatok megadása nélkül a támogató nem tudja igénybe venni az OJH szolgáltatásait.


1.3. Támogatók nyilvánosságra hozatala

Amennyiben a támogatási vagy jelentkezési űrlap kitöltése során a támogató hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), az üzemeltető jogosult a tevékenységét támogatók között a nevét a honlapján közzétenni. Az előzetes tájékoztatáson alapuló döntéshozatal érdekében a támogató a weboldalon, illetve a jognyilatkozat megtételekor is megismerheti jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az adat kezelése a támogató hozzájárulásának visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása nem jelenti a korábban adott hozzájárulás érvénytelenségét.


1.4. Az OJH tevékenységével kapcsolatos tájékoztatók, hírlevelek küldése

Amennyiben a támogatási vagy jelentkezési űrlap kitöltése során a támogató hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), az üzemeltető jogosult a tevékenységéről szóló tájékoztató anyagok, beszámolók, felhívások, illetve hírlevelek elektronikus úton történő megküldésére. Az előzetes tájékoztatáson alapuló döntéshozatal érdekében a támogató a weboldalon, illetve a jognyilatkozat megtételekor is megismerheti jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az adat kezelése a támogató hozzájárulásának visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása nem jelenti a korábban adott hozzájárulás érvénytelenségét.


2. Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai

A felhasználó által a regisztráció vagy az üzenetküldés során jelölőnégyzetben megadott hozzájáruló nyilatkozatai kapcsán a felhasználói user ID-t (álnév), időbélyeget és a távoli gép IP címét külön adatbázisban tároljuk a hozzájárulás igazolását előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint 7. cikk (1) bek.)


3. Tájékoztatás a sütikről (cookie)

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a Weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A weboldalon sütisáv elhelyezésével biztosítjuk, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek.

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, és mérhessük hirdetéseink hatékonyságát.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. A felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhatunk olyan sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Az elengedhetetlen sütik Weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a Weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Weboldallal.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő megtekinthetők a böngésző erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetőség van ezek törlésére is.

A weboldal által alkalmazott sütik:

_csrf: Oldal működéséhez szükséges, mely egy azonosítót tárol, amivel ellenőrizhető, hogy valós felhasználó használja az oldalt. A süti a böngésző bezárásakor törlődik.

language: Oldal működéséhez szükséges. A böngésző alapján használt nyelv tárolására. - 64 napig van tároljuk.

cookie_consent: Ha a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát, ezzel tároljuk a beállítást. - 30 napig van tároljuk.

A harmadik fél által alkalmazott sütik:

név: Google Ireland Limited
regisztrációs szám: 368047
székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Sütik típusai: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies

https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

Barion Pixel alkalmazása csalásmegelőzési célú adatkezelés érdekében történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

ABarion Payment Zrt. tájékoztatója az alkalmazott Barion Pixelről:

https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mi-az-a-barion-pixel/

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.


VI. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnerünk biztosítja. Az adatbázis Virtual Private Server (VPS)-en működik, szerverközpontban, ahol az üzemeltetési körülmények kimagasló rendelkezésre állása garantált (áramellátás, hálózati hozzáférés, légkondícionálás).

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

Azért, hogy az adatok ne kerülhessenek illetéktelenek kezében, hálózati titkosításra mindenhol titkosított csatornát használunk. A weboldal HTTPS-en elérhető, a fájlszerver távolról SSL-lel védett csatornán keresztül elérhető, az e-mail, levelezés TLS/SSL-el titkosított.

Az adatbázisról rendszeres mentés készül.

Megfelelő intézkedéseket tettünk továbbá a hálózati tevékenységek megfigyelése és a rosszindulatú software-ek kiszűrése érdekében.


VII. ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Ön, mint adatkezelésben érintett felhasználó/támogató/résztvevő jogosult arra, hogy a GDPR 15-22. cikkeiben biztosított jogaival kapcsolatosan az alábbiak szerint éljen.

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Joga van arra, hogy az általunk tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy milyen adatot tartunk nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban kérjük eljutattni részünkre. Az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a kérelemnek megfelelően.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

A személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítjuk az érintett részére. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Abban az esetben, ha elektronikus úton kéri a másolat kiadását, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére.

Amennyiben a tájékoztatást követően az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az alábbiakban ismertetett eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve kiegészítjük az Ön által, írásban megjelölt pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. Az adatváltozásról minden olyan címzettet tájékoztatunk, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezeléshez, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
 • Ön tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

A törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adatbázisainkban automatizált módon feldolgozott adatait. Minden esetben az Ön által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, vagy egyéb technikai adatok )

Ön az adatbázisainkban megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesítjük. A kérelem teljesítése előtt igazolnunk kell, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy kérelmében megadja azon adatait, melyet a regisztráció során megadott, hogy be tudjuk Önt azonosítani.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja vagy f) pontja alapján valósul meg.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kérelem teljesítésének határideje

Az Öntől kapott kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgáljuk és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével.


VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: mikuhunting@gmail.com

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 26. 6.

Amennyiben a kérelmére kapott válasza alapján jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll, a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósági úton érvényesítheti jogait a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: www.naih.hu) is fordulhat.


IX. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

A jelen tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből. Az adatbeviteli mezők alatt, az űrlap elküldése előtt minden esetben biztosítjuk az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségét, biztosítva az érintett előzetes tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről.

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Felhasználóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a Weboldalon történő böngészés során gyűjtött adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk megvalósítani, erről a jogszabályban foglalt tartalommal tájékoztatást adunk az érintettek részére, illetve biztosítjuk az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás lehetőségét (önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés esetén)

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),


[1] A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12-14. cikkei írják elő.

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontjai

[3] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.

részt veszek a jótékonysági horgászaton részvétel
hullám hullám
HELYSZÍNEK ÉS TUDNIVALÓK 2022
A terület kiválasztásával minden információt megtudhatsz a helyszínről a programról és a támogatott intézményről is.
OJH
Vegyél részt 2022-es Országos Jótékonysági Horgászaton és támogasd a rászoruló gyermekeket.
Terveink szerint 2022-től már Magyarország minden megyéjében megrendezésre kerül az esemény. Szeretnénk, ha minél többen tudnának segíteni azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány következtében elveszítették egyik vagy esetleg mindkét szülőjüket.

Válassz a helyszínek közül

01
9
12
17
20
08
03
15
18
19
19
16
01-marker
03-marker
12-marker
17-marker
20-marker
08-marker
11-marker
15-marker
18-marker
09-marker
19-marker
06-marker
16-marker
01 12 17 20 08 03 11 15 18 09 19 06 16

így támogathatod a tevénykenységünket

Minden jogi vagy természetes személy támogathatja az Országos Jótékonysági Horgászat tevékenységét, aki annak szellemiségével egyetért.

támogató partnereink

The fishing and hunting channel Fox rage Fox Halcatraz Hírös yacht Leveleki horgász paradicsom MOHOSZ FÖHESZ Balatoni Halgazdálkodási NZRT. Egy természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás Magyarország 2021 Országos Jótékonysági Vadászat